Kristen Tinus Torp

Kristen var den første som tok initiativ i å starte hele innsamlingen til Ukraina og satte raskt i gang Ukrainas Frihetsjelp.
Tinius forteller hvorfor og hvordan dette skal gjennomføres.