Investitur
Lørdag 3. September

Lørdag 3. September ble det avholdt investitur med opptak av nye medlemmer i Konstantinerordenen. Investituren med høymesse og ridderslag fant sted i Råholt Kirke, og høymessen ble ledet av ordenskappelan Stian Heggedal. Investituren markerte også slutten på Norge som underlagt det Svenske eksarkatet da Norge den 3.september ble innstiftet som eget selvstendig eksarkat ledet av Nils Jørgen Sørli, som eksark for Norge. Til investituret deltok fem svenske gjester. Fra ordensledelsen kom ordenens visekansler Leif Syrstad som stod for ridderslagene og edsavleggelsen. Etter høytidsgudstjenesten og nattverd var de fremmøtte invitert til mottagelse og gallamiddag på Villa Lerkelund på Bøn.