Hederstegn

Den Norske Konstantinerordens første leder Ingar Dobloug, er tildelt Konstantinerordenens fortjenestemedalje

Den Norske Konstantinerordens første leder Ingar Dobloug (OBLT), er tildelt Konstantinerordenens fortjenestemedalje for sin innsats i forbindelse med opprettelsen av ordenen i Norge, samt for arbeidet med å bygge opp organisasjonen siden 2002.

Medaljen ble overbrakt av OCM-Norges leder Nils Jørgen Sørli. Ingar Dobloug er den første som blir tildelt hederstegnet.