Medlemskap

OCMN kors logo
Medlemskap i ordenen er åpen for alle som ønsker å delta i ordenens arbeid, adlyde dens lover og regler. Det er et kriterium at du er døpt i den kristne tro, og at du bekjenner deg til kristendommen, uansett hvilken kirke du hører til.  Opptagelse i ordenen skjer ved en høytidelig seremoni kalt  investitur, der du blir slått til ridder av Konstantin den stores orden i en ordinert kirke i forbindelse med en høymesse. Her må du avlegge et troskapsløfte til ordenens stormester og bekrefte at du fortsatt vil tjene Gud, kristendommen og ordenen sitt formål.
Nye medlemmer i ridderordenen OCMN i Råholt kirke

Nye medlemmer investitur