Hederstegn

Den Norske Konstantinerordens første leder Ingar Dobloug, er tildelt Konstantinerordenens fortjenestemedalje

Hederstegn Den Norske Konstantinerordens første leder Ingar Dobloug (OBLT), er tildelt Konstantinerordenens fortjenestemedalje for sin innsats i forbindelse med opprettelsen av ordenen i Norge, samt for arbeidet med å bygge opp organisasjonen siden 2002. Medaljen ble overbrakt av OCM-Norges leder Nils Jørgen Sørli. Ingar Dobloug er den første som blir tildelt hederstegnet. Andre innlegg

Julebord 8.desember

Julebord 8.desember Medlemmer av Konstantinerordenen er hjertelig velkommen til å delta på vårt tradisjonsrike julebord. I år avholdes dette på restaurant Fenaknoken ved Vippetangen. Påmelding skjer via epost til Nils Jørgen Sørli. Det vil bli servert lutefisk, og for dem som ikke er så glad i dette er pinnekjøtt det andre alternativet. Vi møtes i … Les mer

Investitur Lørdag 3. September​

Investitur av nye OCM Riddere i Råholt Kirke

Investitur Lørdag 3. September Lørdag 3. September ble det avholdt investitur med opptak av nye medlemmer i Konstantinerordenen. Investituren med høymesse og ridderslag fant sted i Råholt Kirke, og høymessen ble ledet av ordenskappelan Stian Heggedal. Investituren markerte også slutten på Norge som underlagt det Svenske eksarkatet da Norge den 3.september ble innstiftet som eget … Les mer

Ukrainas Frihetshjelp –
Pakking | Turen ned til Lviv

Ukrainas Frihetshjelp sjåfør Hans Martin Lien på grensa i Rava-Ruska i Ukraina

Allerede 9 dager etter Russlands invasjon av Ukraina, var Ukrainas Frihetshjelp inne i Ukraina med utstyr.De har til nå leverte over 50 tonn med mat, klær og diverse utstyr til en verdi på over 11 millioner.Takket være OCMN og OCMNs medlemmer ble dette gjort på rekordtid. Innsamling middler Ved krigsutbruddet og overfallet på Ukraina fra … Les mer