Den Norske Konstantinerorden
Ordo Sancti Constantini Magni

Hvem er vi?

Den norske Konstantinerordenen(OCMN) er en kristen økumenisk orden underlagt Pave og patriark av Alexandria Theodorus II. Paven utpeker ordenens stormester som leder organisasjonens arbeid, som i dag er Hertug Friedrich av Beaufort-Spontin.

Ordenen har representasjon i flere land og drives ubyråkratisk og på frivillig basis, noe som gir svært lave driftskostnader og smidighet når kriser oppstår. Ordner er fra gammelt av kirkens operative arm ute i felt, det være seg i krig, eller i områder der man trengte å bygge opp sivilsamfunnet. I dag har ikke kristne ridderordener noen militær funksjon lengre, og befatter seg med helt andre ting enn væpnet strid selv om den har beholdt sitt militære preg ved måten den er administrert på.

Ordensvesenet er i dag for mange noe fremmed i Norge, etter at vi fikk reformasjonen og ble protestanter på 1500 tallet. I takt med dette forsvant det mangfoldet av kristne ordener i landet som var knyttet til den katolske og den ortodokse kirken. Ordenens formål i dag er å drive humanitær hjelp samt å ivareta, beskytte og fremme kristne verdier og tro. Dette gjøres via handling og ikke forkynning, ved å etterleve kjernen i den kristne budskap om å være god mot din neste, vise toleranse og respekt og hjelpe dem som er i nød.

Den norske konstantinerorden logo OCMN (ocm Norge) kors logo
OCMN hjelper med pakking av esker til ufh
Lasting av forsyninger til Ukraina

Hva gjør vi?


Ordo Constantini Magni OCM-Norge, på norsk er den norske Konstantinerorden, jobber effektivt med å nå frem med hjelp i mulighetsrommet mellom de store internasjonale hjelpeorganisasjonene. De store organisasjonene dekker bredt og stort, men ofte kan det være vanskelig å identifisere alle behov da «one size does not always fit all». Vi etablerer kontakt lokalt med frivillige og andre organisasjoner i felt og kartlegger raskt og effektivt de behov som nødvendigvis ikke dekkes av de store organisasjonene.

Behovene settes så opp i en prioritert rekkefølge der OCM identifiserer hva som vil gi raskest og best innvirkning på situasjonen. Vi benytter oss av medlemmenes nettverk og kompetanse slik at vi raskt får på plass et rammeverk som er skreddersydd til den konkrete situasjonen som har oppstått. Deretter iverksetter vi systemer som skal sørge for at hjelpen når frem til dem som trenger det, og ikke blir rotet vekk på veien og ender opp feil sted.

Først når dette er på plass begynner vi å samle inn penger til det eller de konkrete prosjektene som jobbes med. Da OCM-Norge ikke har noen faste ansatte, store dyre lokaler eller andre utgifter som spiser av lasset, har vi en administrasjonskostnad på mellom 4 til 12% på de prosjektene som gjennomføres avhengig av kompleksitet og ressurspådrag. Dette er svært lavt i motsetning til en del andre organisasjoner som har en kostnad på opp mot 50% av innsamlede penger, og det er derfor mange velger å donere til OCM-Norge da de vet og ser hva og hvor pengene brukes.

Ukrainas Frihetshjelp sjåfør Hans Martin Lien på grensa i Rava-Ruska i Ukraina

Allerede 9 dager etter Russlands invasjon av Ukraina, var Ukrainas Frihetshjelp inne i Ukraina med utstyr.
De har til nå leverte over 50 tonn med mat, klær og diverse utstyr til en verdi på over 11 millioner.
Takket være OCMN og OCMNs medlemmer ble dette gjort på rekordtid.

Innsamling middler

Ved krigsutbruddet og overfallet på Ukraina fra Russland morgenen 24.februar 2022 ble Europa kastet ut i en svært kaotisk og krevende situasjon. Millioner av kvinner, barn og eldre på flukt fra krigshandlingene i en kombinasjon av liten beredskap og dårlig tilgang på informasjon, gjorde hjelpearbeidet på bakken krevende for mange organisasjoner.

Det ble fort åpenbart at det ensidige fokuset på flyktninger og humanitær hjelp til dem som kom seg ut fra Ukraina overskygget en vel så alvorlig situasjon. Ukrainske menn i alderen 18-60 år ble kastet ut i en krig uten klær, eller nødvendig utstyr for å kunne overleve en brutal krigsmakt.

Om flyktningene skal ha et hjem å reise tilbake til, og om mennene og fedrene skulle kunne se sine kjære igjen trengte de å få tilsendt ikke militært humanitær bistand, som kunne øke moralen og øke motstandskraften i sivilsamfunnet.

 

Insamling sivilforsvaret

Ukrainas Frihetshjelp ble etablert 25. februar med det formål å skaffe til veie nødvendig utstyr til sivilforsvaret og heimevernet i Kyiv, etter ettertrykkelig ønske om slik hjelp fra Ukrainere selv. En lokal representant vi var i kontakt med sa: «Det er ikke trehjulssykler, brukte bamser, brukte slitte klær, varme tepper og annet som sendes til Polen som skal vinne denne krigen! Ikke send oss søppel! Send oss ting som kan styrke motstanden så skal vi sloss. Vi trenger droner, vi trenger aggregater til strøm, vi trenger kamuflasjeklær og NATO-gensere, powerbanks til å lade opp batterier, sambandsutstyr, hjelmer etc.

Ukrainas Frihetshjelp var dermed målrettet innsats til frihetskampen, der vi sender ikke militært humanitær bistand til Ukraina som styrker kampmoralen og hjelper sivilsamfunnet å styrke seg betraktelig. Ryggsekker, raggsokker, liggeunderlag, bukser, jakker, luer, telt, hansker, mat, fyrstikker, førstehjelpsutstyr, lommelykter, dieselaggregater, marsjstøvler og alt som kan holde sivilister i tjeneste, varme og tørre ble OCM-Norges oppgave å få på plass. Organisasjonen jobbet tett og direkte med ordføreren i Kyiv og hans administrasjon, samt representanter for Sivilforsvaret og Heimevernet på stedet.

I løpet av få dager hadde vi samlet sammen nok millioner til å sende ned to fulle vogntog med etterspurt utstyr, som nådde inn i Ukraina ni dager etter krigen startet, og ble lastet av i Kyiv den ellevte dagen. To av medlemmene i OCM kjørte lastebilene ned til Polen, krysset grensen, og leverte utstyret personlig i Lviv. OCM var den første hjelpeorganisasjonen i Norge som kom inn med etterspurt utstyr til Lviv og Kyiv.

Plakat til innsamling av penger gjennom vipps til Ukrainas Frihetshjelp
Noen av gjenstandene vi sendte til Ukraina